For medlemmer
Innkjøpsportalen
Annonsering
Om nettstedet
Facebook
Kontakt oss

 

Søk i nettstedet

Søk i PubMed

 


Nettredaktør:
Manuellterapeutenes Servicekontor
Telefon +(47) 22 60 17 00
Utskriftsvennlig versjon
Muskelsykdommer hos barn krever tverrfaglig behandling
27. januar 2017
yay-19560108-digital.jpgBarn med muskelsykdommer utgjør en viktig gruppe innen barnenevrologien. Noen av tilstandene er svært alvorlige og krever omfattende tverrfaglig behandling og tilrettelegging.
 

Skrevet av


Behandlingen av muskelsykdommer hos barn er utpreget tverrfaglig. Fysioterapi er en hjørnesten. Bistand fra ergoterapeut kan også være av avgjørende betydning. Ortopediske tiltak er ofte nødvendig. I mange tilfeller rammes respirasjonsmuskulatur, eventuelt hjertemuskel, og oppfølging av hjerte- og lungefunksjon er viktig for å kunne sette i verk relevant behandling til rett tid.

Muskelsvakhet er kjernesymptom ved flere muskelsykdommer som debuterer i barneårene. For portvoktere i primærhelsetjenesten er det avgjørende å ta en grundig anamnese og klinisk undersøkelse, sørge for at kreatinkinaseverdi blir målt og henvise til barneavdeling/nevropediater ved mistanke om underliggende sykdom.

Muskelsykdommer med debut i barnealder er ofte genetisk betinget og representerer til dels svært alvorlige tilstander med stor sykdomsbyrde over mange år. Uansett er det en optimisme i miljøet med hensyn til fremtidig mulighet for mer effektiv årsaksrettet terapi

Les hele saken i Tidsskriftet for norsk legeforening her…

Manuellterapeuter som behandler kjeveledd
kjevesmerte_60px.jpg
Her finner du oversikt over manuellterapeuter som har fullført kurs i undersøkelse og behandling av temporomandibulær dysfunksjon, TMD (kjeveleddproblemer).
 Les mer
Dette er manuellterapi
video_bilde.jpg

Se informasjonsfilm om manuellterapi.


 Les mer

Finn manuellterapeut
manuell_norgeskart_80px.jpg
Oversikt over manuellterapeuter i Norge. Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelett.
 Les mer
Manuellterapeuter som behandler barn
aa_barn.jpg
Manuellterapeuter behandler barn med forstyrrelser i muskel- og skjelettapparatet, for eksempel asymmetri. Her er oversikt over manuellterapeuter som har tilleggsutdanning i undersøkelse og behandling av barn.
 Les mer
Til toppen av siden
Aktuelt