For medlemmer
Innkjøpsportalen
Annonsering
Om nettstedet
Facebook
Kontakt oss

 

Søk i nettstedet

Søk i PubMed

 


Nettredaktør:
Manuellterapeutenes Servicekontor
Telefon +(47) 22 60 17 00
Utskriftsvennlig versjon
Forebygging gir gevinster
7. februar 2017
STAMI.jpgMuskel- og skjelettplager er blant de største helseutfordringene i Norge når det gjelder omfang og kostnader i form av redusert helse og produksjonstap. Forebygging kan spare virksomhetene og samfunnet milliarder.
 

Skrevet av


Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har regnet på hvor stor del av helseplagene, sykdommene og skadene blant yrkesaktive som kan tilskrives ugunstige faktorer i arbeidsmiljøet. Selv om det alltid vil være knyttet usikkerhet til slike utregninger, utgjør de et viktig grunnlag for å prioritere hvilke arbeidsfaktorer de praktiske forebyggende tiltakene bør rettes mot.

Korsrygg- og nakkesmerter bidrar til det største helsetapet i den norske befolkningen, og utgjør nesten 40 prosent av alle sykefraværsdagene i løpet av et år. Nasjonale tall viser at 55 prosent av alle sysselsatte (om lag 1,4 millioner personer) rapporterer å ha vært plaget med smerter i nakke/skulder og/eller rygg i løpet av en måned.

STAMIs studier anslår at opp mot 35 prosent og 23 prosent av tilfellene med henholdsvis korsrygg- og nakkesmerter kan tilskrives summen av psykososiale og mekaniske arbeidsmiljøfaktorer som for eksempel høye jobbkrav, lite selvbestemmelsesrett, lite støtte fra ledelsen, arbeid med bøyd nakke, løft i vonde stillinger, arbeid i knestående stilling/på huk og stående arbeid.

Mange yrkesgrupper har utfordringer knyttet til mekaniske arbeidsmiljøfaktorer, og disse er viktige når vi ser på omfang og samfunnsmessige kostnader i form av arbeidsrelatert sykefravær og arbeidsuførhet.

Den nasjonale sykefraværsstatistikken viser at 10 prosent av alle sykefraværsdager skyldes ryggsmerter. Med utgangspunkt i STAMI sine utregninger, som samsvarer med utregningene som er gjort i regi av WHO, anslår de at drøyt en tredel av alle tilfeller med korsryggsmerter kunne ha vært unngått dersom alle kjente risikofaktorer i arbeidsmiljøet hadde vært helt eller delvis fjernet. Dersom vi går ut fra at forekomsten av sykefravær på grunn av ryggsmerter ble redusert tilsvarende, vil dette utgjøre en årlig kostnad på nærmere 2,3 mrd. kroner.

Les hele saken fra STAMI her…

Manuellterapeuter som behandler kjeveledd
kjevesmerte_60px.jpg
Her finner du oversikt over manuellterapeuter som har fullført kurs i undersøkelse og behandling av temporomandibulær dysfunksjon, TMD (kjeveleddproblemer).
 Les mer
Dette er manuellterapi
video_bilde.jpg

Se informasjonsfilm om manuellterapi.


 Les mer

Finn manuellterapeut
manuell_norgeskart_80px.jpg
Oversikt over manuellterapeuter i Norge. Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelett.
 Les mer
Manuellterapeuter som behandler barn
aa_barn.jpg
Manuellterapeuter behandler barn med forstyrrelser i muskel- og skjelettapparatet, for eksempel asymmetri. Her er oversikt over manuellterapeuter som har tilleggsutdanning i undersøkelse og behandling av barn.
 Les mer
Til toppen av siden
Aktuelt