Ultralydkurs

By 22. september 2017

Ultralydkurs


Manuellterapeutenes Servicekontor og Forening Ultralyd i Allmennprakis, FUA, arrangerer en kursrekke (3 grunnkurs + videregående kurs) i muskel- og skjelettultralyd. Temaene er diagnostikk og ultralydveiledete prosedyrer. Kursene arrangeres i samarbeid med Ultralyd Trøndelag som står for kursinnhold og instruksjon. Lenke til kursets hjemmeside…

Læringsmål
Gjøre deltageren kjent med ultralydskanning for muskel, nerve, sirkulasjonsproblemer
Bli kjent med ultralydskanning av skulder, albu, kne og ankel med patologieksempler.
Demonstrasjon av ultralydstyrt dry needling av kalknedslag, nåling av tendinoser, injeksjoner, kort om trykkbølgebehandling.
Veilede deltagerne i «hands on»-trening med ultralyd.
Demonstrere kombinasjonen klinisk undersøkelse og ultralydundersøkelse på pasient.

Kursene kan tas hver for seg. Dersom du ikke har tatt kurs 1 først, er det en fordel om du har noe ultralyderfaring for å ha utbytte av kurs 2 og 3.

Målgrupper
Leger, manuellterapeuter, fysioterapeuter og annet kvalifisert helsepersonell med interesse og nytte av ultralyddiagnostikk.
Vi anbefaler manuellterapeuter å ta FUA/Servicekontorets ultralydkurs før injeksjonskurs for manuellterapeuter som Universitetet i Bergen (UiB) arrangerer.

 

For ytterligere informasjon, kontakt kjersti.gundersen@manuellterapi.net, tlf.: 90 77 13 68
Mer informasjon og påmelding på kursets hjemmeside: www.muskelskjelettultralyd.no