Idrettsmedisinsk fagkveld

By 28. februar 2018

Idrettsmedisinsk fagkveld

18 april – 2018 Sted: Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

NMF arrangerer kurs for leger, kiropraktorer og manuellterapeuter om håndtering av idrettsmedisinske problemstillinger i førstelinjetjenesten. Vi arrangerer to slike kvelder i året. Kurskveldene er tellende til tittelen «spesialist i idrettsmedisin, NMF

Neste kurs: Onsdag 18. april 2018, kl. 17.00-20.00
Tema: Akutt medisin i idretten
Sted: Legevakt Vest, Silurveien 2, Oslo. Kartse her…

Timeplan: 

16.30 – 17.00. Registrering. Meet and greet. Lett servering.

17:00 – 18:00. Manuellterapeut Åsmund Andersen

– Medisinsk beredskap, sikkerhet og rutiner.
– Eksempler fra alpin world cup

Åsmund Andersen er utdannet fysioterapeut i -95 og manuellterapeut i -98 i Tyskland. 

Åsmund jobber til daglig som primærkontakt med 50% driftstilskudd ved Trimmen A/S i Drammen. Åsmund er medeier i Trimmen A/S og klinikken har 18 ansatte. Åsmund har lang erfaring med ortopediske og idrettsrelaterte problemstillinger. Han har vært tilknyttet helseteamet til herrenes alpinlandslag siden 2010. Åsmund var med i første kullet som gjennomførte IOC Diploma program i Sport Physical Therapies i 2017.

18:00. Pause 20 min

18:20 – 19:30. Lege Marc Jacob Strauss

– Når uhellet er ute.
– Førstehjelp og akutt medisinsk oppfølging etter skader.

Marc Jacob Strauss er utdannet ortoped med spesialkompetanse innen artroskopisk knekirurgi og idrettsrelaterte skader. 

Marc jobber til daglig som overlege ved Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, og har i tillegg deltidsstilling som lege på Olympiatoppen og det norske alpinlandslaget. Han har lang og bred erfaring innenfor idrettsmedisin og kirurgi, og er internasjonalt autorisert lege gjennom International Olympic Committee (IOC). 

Marc har tidligere vært ansatt på Idrettsklinikken ved Aarhus universitetssykehus i Danmark, klinisk fellowship ved Professor Lars Engebretsen og har gjennom mange år jobbet som lege for det danske fotballandslaget (DBU).

Pris: 750 kr. for medlemmer av NMF, ikke medlemmer 1.000 kr.

Påmeldingsfrist: 15. april 2018

 

12 oktober – 2018

Den store kuledagen

Oslo / Arr: Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS - Radiumhospitalet
Les mer
12 oktober – 14 oktober 2018

Manipulasjonskurs

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
22 oktober – 2018

Kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade

Oslo / Arr: Norsk Forening for Kognitiv Terapi
Les mer
25 oktober – 2018

Idrettsmedisinsk fagkveld. Tema: Hodestkader i idretten

Legevakt Vest, Silurveien 2, Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening, Idrettsmedisinsk faggruppe
Les mer
26 oktober – 27 oktober 2018

Ultralydkurs – trinn 1

Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
31 oktober – 2018

Antidopingseminar for medisinsk støttepersonell

Meet Ullevål / Arr: Antidoping Norge
Les mer