Dokumentasjon og kommunikasjon ved behandling av barn og unge

By 22. september 2017

Dokumentasjon og kommunikasjon ved behandling av barn og unge

17 november – 2017 Sted: Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

De siste årene har det vært kritisk søkelys på manuellterapeuters diagnostisering, behandling, journalføring og samarbeid, herunder dokumenterbar kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, når det gjelder behandling av barn og unge. For å kvalitetssikre og ytterligere å øke kompetansen på området har vi utarbeidet et nytt kurs som tar for seg differensialdiagnostisering, henvisning generelt og med vekt på henvisning til spesialisthelsetjenesten. Dette endagskurset bør alle som behandler pasienter i alderen 0-18 år, ta seg tid til!

Følgende temaer blir gjennomgått:

  • Hva bør vår journal inneholde av opplysninger og dokumentasjon?
  • Hvordan bør informasjon/ kommunikasjon med pasient/ foreldre være?
  • Når bør det henvises til helsestasjonen?
  • Når bør det henvises til fastlegen?
  • Når bør det henvises til spesialisthelsetjenesten og hvilket spesialistområde skal det henvises til ved hvilke lidelser?
  • Hva bør en henvisning inneholde av informasjon?

Barnelege Lauritz Stoltenberg arbeider ved Oslo barne- og lungelegesenter. Han foreleser på NMFs basiskurs 2 for barnemanuellterapeuter. Han skal undervise i barnesykdommer, nevrologiske problemstillinger, henvisnings – og samarbeidsprosesser. mv.

Per Reidar Høiness arbeider som overlege ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Han vil gi en oversikt over blant annet hoftesykdommer, fotdeformiteter og andre skjelettdeformiteter, og vise praktisk klinisk undersøkelse.

Sted:   ManuellterapiKlinikken Brynseng, Østensjøveien 36, 0667 Oslo.

Antall timer: 8 undervisningstimer

Målgruppe: Manuellterapeuter

Deltakerantall: Inntil 30

Påmeldingsfrist: 27. oktober 2017

Deltakeravgift: 2.500 for medlemmer, 3.000 kr for ikke-medlemmer.

Kurskontakt: Stine Rønaas, stine.ronas@manuellterapi.net

 

Les mer
20 oktober – 21 oktober 2017

Muskelskjelett-ultralyd, trinn I.

Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
20 oktober – 21 oktober 2017

Lumbal kurs – undersøkelse og behandling

Trondheim / Arr: Fysiokurs
Les mer
24 oktober – 26 oktober 2017

Kurs i trygdefaglige emner

Oslo / Arr: UiO
Les mer
24 oktober – 25 oktober 2017

Lumbal kurs – undersøkelse og behandling

Bergen / Arr: Fysiokurs
Les mer
26 oktober – 2017

Idrettsmedisinsk fagkveld: Hamstringskader

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
26 oktober – 27 oktober 2017

Lumbal kurs – undersøkelse og behandling

Tromsø / Arr: Fysiokurs
Les mer