Nasjonal og regional smertesamling

By 9. november 2018

Nasjonal og regional smertesamling

15 november – 16 november 2018 Sted: Oslo / Arr: NaKoNev og ReKS

Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte (NaKoNev) og Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) arrangerer to heldagskonferanser om smerte og smertebehandling.

Konferansene er rettet mot helsepersonell, og det er mulig å melde seg på enten kun ett møte, eller begge. Pris per møtedag er 200 kroner.

Bredt utvalg av tema

Først ut er nasjonalt møte om utredning og behandling av nevropatisk smerte torsdag 15. november. NaKoNev har siden kompetansetjenesten ble etablert arrangert et årlig heldagsmøte. Høstens konferanse inneholder et bredt utvalg tema både knyttet til fagområdet nevropatisk smerte, og i grenselandet til andre fagfelt innen smerte.

Flere internasjonalt anerkjente forskere kommer for å undervise om aktuelle temaer som klassifisering av kroniske smertesyndromer i ICD-11, sentral sensitisering, cannabinoider, genetikk og kognitiv funksjon ved nevropatisk smerte.

Fredag 16. november arrangeres regional smertesamling i regi av ReKS. Her er programmet todelt. Del 1 omfatter forklaringsmodeller for smerte, mens del 2 har fokus på smerte og minoritetshelse – og betydning for klinisk praksis.

24 november – 2018

Workshop i manipulasjon, Tromsø

Tromsø / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
29 november – 30 november 2018

MUSS-konferansen

Gardermoen / Arr: Muskelskjelettsatsingen (MUSS)
Les mer
1 desember – 2018

Workshop i manipulasjon, Bergen

Bergen / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
7 desember – 8 desember 2018

Primærkontaktkurs

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
25 januar – 26 januar 2019

Ultralydkurs – trinn 2

Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
7 mars – 10 mars 2019

Muskelskjelettseminar: Hva kan vi lære av toppidretten?

Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer