Juridiske råd

By 12. september 2017

Servicekontoret bistår medlemmer som har behov for juridiske råd.

Servicekontoret gir juridisk bistand i spørsmål om drift av praksis, ansettelse og lignende. Det har tidligere vært gitt bistand til medlemmer i saker som har dreid seg om

  • forbigåelse av manuellterapeut ved tildeling av driftshjemmel,
  • flytting og etablering av virksomhet,
  • driftstilskudd enten isolert eller i forbindelse med flytting,
  • rådgiving i relasjon til hvordan et institutt kan og bør organiseres samt i forbindelse med konkrete problemstillinger som har å gjøre med rettigheter og plikter innad i et institutt,
  • andre problemstillinger i forholdet mellom en utøvende manuellterapeut og dennes arbeidsgiver eller kontraktsmotpart, herunder både kommunale og private aktører.

Servicekontoret har avtale med advokat som kan engasjeres etter nærmere vurdering.

Send inn forespørsel om juridisk hjelp