Medlemsfordeler

By 12. september 2017

Advokathjelp og juridiske råd
Bistand i juridiske saker, som for eksempel forbigåelse i tildelingssaker, overdragelser, avtaleinngåelser med kolleger på institutt og så videre.

Annonsering
Gratis annonsering på manuellterapi.no og i nyhetsbrev fra Servicekontoret, se her. Henvendelse info@manuellterapi.no

Oppføring i klinikklisten
Servicekontoret annonserer i riksmedia, Google mv. I annonsene vises det til klinikkliste og pasienttelefon.

Arbeidstøy
Rabattert arbeidstøy med manuellterapilogo.

Brosjyrer
Brosjyrer om manuellterapi, sendes gratis til medlemmer ved henvendelse info@manuellterapi.no

Datterweb
Gratis etablering av nettsted for din klinikk. Lave månedlige driftskostnader. Servicekontoret oppdaterer nettstedet flere ganger i uken. Les mer om tilbudet her. Henvendelse info@manuellterapi.no

E-post-adresse
Gratis e-postalias på manuellterapi.net.  Les mer her. Henvendelse info@manuellterapi.no

Faglitteratur
Abonnement tidsskriftet Muskel&Skjelett inkludert i serviceavgiften.

Fagartikler på Servicekontorets medlemssider

Regelmessige nyhetsbrev fra manuellterapi.no.

Innkjøp
Innkjøp via vår Innkjøpsportal. «Manuellterapi Innkjøp» er del av et innkjøpssamarbeid bestående av 28 bransjeforeninger. Vi samarbeidet oppnår vi gode rabatter bl.a. på drivstoff, data og tele, kontor og administrasjonstjenester, reiser mv.

Klinikkliste på nett
Oppføring på klinikklisten på www.manuellterapi.no. Klinikklisten annonseres med i rikspressen, Gule Sider mm.

Kurs
Medlemspris på årlige tverrfaglige seminarer, se her.

Medlemspris på andre kurs spesielt rettet mot manuellterapeuter.

Logo
Medlemmer får adgang til varemerkebskyttet manuellterapilogo til bruk på brevark, konvolutter og skilt. Vektorisert logo kan lastes ned fra Servicekontorets medlemssider.

Pasienttelefon
Publikumstelefon med informasjon om hvor man finner nærmeste behandler med mer, se her

Markedsføring
Hjelp til utforming av annonser, brevark, konvolutter og lignende, med servicekontorets logo. Egen Roll up for manuellterapeuter. Disse tjenestene ligger på Servicekontorets medlemssider.

Henvendelse info@manuellterapi.no

Plakat
Manuellterapiplakat fritt tilsendt.

Råd mm.
Råd, veiledning og hjelp i juridiske spørsmål om drift av praksis, ansettelse og lignende. Henvendelse info@manuellterapi.no

Råd og vink for opptreden i media. Henvendelse info@manuellterapi.no

Råd om data og datasikkerhet, se bl.a. her eller henvend deg til info@manuellterapi.no

Takstbruk
Gir råd om takstbruk og driftstilskudd. Henvendelse info@manuellterapi.no

Viktigst!           

Løsning av viktige fellesoppgaver
Som medlem av Servicekontoret bidrar du til å finansiere viktige fellesoppgaver for manuellterapimiljøet. Med nettstedet og tidsskriftet Muskel&Skjelett er Servicekontoret blitt et ansikt utad for norsk manuellterapi. Nettstedet har mange besøkende hver dag, både fra pasienter, myndigheter, medinske miljøer og medier.

I Servicekontoret kan du delta i et fellesskap som bl.a. arbeider med

– forskning, fagutvikling og vedlikehold av medlemmenes faglige nivå.

– å ivareta manuellterapeutenes rettigheter overfor forvaltning, helseforetak og andre, se eks her.

– å utarbeide og vedlikeholde retningslinjer for manuellterapipraksis, se her.

– dokumentasjon av metoder som benyttes av manuellterapeuter, se her.

– at manuellterapeuter skal få helsenettilknytning og stordriftsfordeler gjennom sentralisert datadriftsmiljø.