Retningslinjer

By 12. september 2017

Retningslinjer for manuellterapeuter

Retningslinjer for bildediagnostisk utredning for manuellterapeuter (revidert, oktober 2007)

Retningslinjer for faglig avgrensning  (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet, 2001-2003)

Retningslinjer for henvisning til spesialist (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet, oppdatert 2007)

Retningslinjer for generell undersøkelse i manuellterapi (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)

Retningslinjer for spesiell undersøkelse i manuellterapi (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)

Retningslinjer for henvisning til fysioterapi (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)

Retningslinjer for innredning og drift av manuellterapiklinikk (2007)

Standard for bruk av betegnelsen manuellterapeut (2007)

Andre retningslinjer og veiledere o.l., ikke utarbeidet av Servicekontoret

Oppsummering av behandlingsanbefalinger for hofte- og kneartrose (Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, NKRR, oktober 2016)

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager) (Helsedirektoratet, 2016)

Personvern og informasjonssikkerhet. Veileder for psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer (PDF)

Retningslinjer for bruk av injeksjoner innen manuellterapi, 2017 (Norsk Manuellterapeutforening)

Retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser (Helsedirektoratet, 2013)

Nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter (Formi)

Faglig veileder for sykmeldere (Helsedirektoratet og NAV)

Kliniske retninglinjer for behandling av nakkesmerter (USA, 2009)

Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- og skjelettsmerter (Ref.gruppe for muskel- skjelettlidelser i NFA, 2010)

Veileder med avtaleeksempler for etablering av virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap(Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren)

Veileder for video-, lyd- og bildeopptak i helse- og omsorgssektoren (Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren)

Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. (Helsedirektoratet 2012)

Generell veileder i pediatri (Norsk Barnelegeforening, oktober 2012)

Norm for informasjonssikkerhet i Helse- og omsorgstjenesten (Norm for informasjonssikkerhet/Helsedirektoratet, 2014)

Retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av lungekreft  (Helsedirektoratet, 2014)
Kapitlet «Lungekreft i allmennpraksis», se her…

Aktivitetshåndboken – Fysisk aktivitet i forebygging og behandling

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av sarkom (Helsedirektoratet)