Skjemaer

By 12. september 2017

Skjemaer med norsk tekst

Acute Low Back Pain Qestionnaire (ALBPQ), norsk oversettelse. Spørreskjema for bedømmelse av akutte ryggsmerter.

Coop-Wonca, norsk oversettelse.

Fear Avoidance Belief Qustionnaire, norsk oversettelse. Spørreskjema for å kartlegge smerte, fysisk aktivitet og jobb.

The Hopkin’s Symptom Check List (HSCL-25), norsk oversettelse. Sjekkliste for symptomer.

Modified Oswestry Disability Index, norsk oversettelse. Skjema utarbeidet for at behandleren skal få opplysninger om hvordan ryggsmerter påvirker evnen til å klare seg i dagliglivet. Utregning av score på Oswestry-skjema (pdf-dokument)

Enkelt spørreskjema for pasienttilfredshet. Kan brukes på intsituttet.

Roland Morris’ spørreskjema for funksjonsbegrensninger, norsk oversettelse.

11 punkts smerteskala. Enkel skala fra 0 (ingen smerter) til 10 (mye smerter). Minimum endring av klinisk betydning: 2 punkter eller 30 % bedring fra baselinescore.

Skjema for smertetegning, med norsk brukerveiledning.

Norsk funksjonsskjema, skjema for kartlegging av arbeidsevne. Norsk.

Helseskjema, til bruk ved første gangs konsultasjon

Skjemaer med engelsk tekst

Back Performance Scale, test-protokoll, engelsk (for rygg)

Functional Assessment System, engelsk (for under ekstremiteter)

Hand in neck/Hand in back/Pour out of a pot, engelsk (for overekstremiteter)