Kurs i manuellmedisinsk smertebehandling

By 5. februar 2018

Kurs i manuellmedisinsk smertebehandling

13 april – 14 april 2018 Sted: Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Tidspunkt: fredag 13. april 2018 kl. 8:30-16 og lørdag 14. april kl. 9-16
Sted: Oslo, AOF studiesenter, Hammersborggata 16.
Målgrupper: Manuellterapeuter og fysioterapeuter
Antall plasser: 32
Kursavgift: 4000 kroner
Timeplan: Last ned..
Frist: Fortsatt ledige plasser! 

Om kurset
Forekomsten av smerte i den norske befolkningen er høy. Like fullt har helsearbeidere lite kunnskap om smertebehandling. Gjennom kurset i manuellmedisinsk smertebehandling vil deltakerne få presentert den siste evidensbaserte kunnskapen om smerte og smertebiologi. Videre vil det demonstreres en rekke behandlingstilnærminger anvendbare på pasienter med langvarig smerteproblematikk. Tilnærmingene vil spenne fra manuelle teknikker til kognitiv terapi. Gjennom kurset ønsker NMF å gjøre den enkelte terapeut bedre rustet til å møte pasienter med langvarige smerter. Det er videre et mål at kurset skal gi deltakerne verktøy som kan brukes i egen klinisk praksis. Kurset vil også gi en oversikt over relevante samarbeidspartnere i helsevesenet, hvor en kan henvise pasienter med langvarig smerteproblematikk og i hvilke tilfeller slik henvisning kan være hensiktsmessig.

Kursinnhold
Hva er siste nytt innenfor smertebiologi, og implikasjon for fysikalsk behandling
Pasienter med langvarige smerter: Hvordan møte disse pasientene
Betydning av psykososiale faktorer for smerteopplevelse
Kognitiv terapi som behandlingstilnærming for pasienter med langvarige smerter
Smertepasienten i spesialisthelsetjenesten. Hvordan henvise og til hvem?
Farmakologi og smertebehandling
Manuelle teknikker for smertemodulering
Ultralydsveiledet injeksjonsbehandling
Taping for smertemodulering

Foredragsholderne vil være erfarne legespesialister, psykologer og manuellterapeuter, blant annet Lars-Petter Granan, Tord P. Moen, Eirik Rist Hauger og Jostein Ellingsen.

 

10 januar – 2019

PRP/HA Seminar – Dr.med Berend-Tüge Berendsen

Høvik / Arr: Adcare AS
Les mer
25 januar – 26 januar 2019

Ultralydkurs – trinn 2

Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
7 mars – 10 mars 2019

Muskelskjelettseminar: Hva kan vi lære av toppidretten?

Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
29 mars – 30 mars 2019

Ultralydkurs – trinn 3

Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
17 april – 18 april 2019

Ultralydveiledet injeksjonskurs på kadaver

London / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
28 oktober – 31 oktober 2019

10th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Girdle Pain

Antwerpen, Belgia / Arr: World Congress on Low Back and Pelvic Girdle Pain
Les mer