Gradert sykmelding gir kortere fravær

Bruk av gradert sykmelding kan bidra til positive resultater på sykefravær og …

Det er aldri er for sent å øke muskelmassen

Svensk studie viser at folk over 70 år med muskelsvinn hadde god effekt av styr…

Øvelse kan forebygge vanlig idrettsskade

Styrkeøvelse kan nesten halvere lyskeskader i ballidretter.

Nytt nummer ute nå!

Årets siste utgave av tidsskriftet Muskel&Skjelett er ute nå.

En time trening i uken virker mot hodepine

Ny forskning viser at én time styrketrening i uken kan halvere dine smerter og …

Behandling av skuldersmerter

Pasienter med subakromialt smertesyndrom bør som hovedregel ikke tilbys operasj…

Færre meniskoperasjoner

Nytt Helseatlas viser betydelig reduksjon i bruk av meniskkirurgi.

Dårlig balanse mellom arbeids- og privatliv øker muskelskjelettplager

Ny forskning fra STAMI viser sammenheng mellom jobb-hjem-konflikter og muskelskj…

Primærkontaktkurs åpent for påmelding

Kurs i Oslo, 7.-8. desember 2018.

Mer behandling, mindre arbeidsdeltakelse

Sykmeldte som fikk flere timer hos fysioterapeut og psykolog kom ikke raskere ti…

Knebehandling i utakt med forskningen

Mange pasienter med kneplager blir utsatt for utredninger og behandlinger som sa…

Fagseminar om kronisk smerte

Dagens Medisin Arena inviterer til fagseminar 26. september i Oslo.

Meld deg på muskelskjelettseminar 2019

«Hva kan vi lære av toppidretten» er temaet på neste års tverrfaglige muske…

Advarer mot Voltarol og Voltaren

Kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer med opp mot 50 prosent, ifølge da…

Stabilt salg av smertestillende medikamenter

Legemiddelsalget utenom apotek i første halvår 2018 er på samme nivå som i f…

Offensiv for åpen tilgang til forskning

Forskningsrådet krever at alle artikler fra forskningen de finansierer, skal pu…

ProMed endrer betingelser

ProMed lover bedre forhold sine kunder.

Færre knær opereres

Antallet kneoperasjoner går ned ved norske sykehus. Men ved private sykehus ute…

Tester kan ikke forutsi fotballskader

En helseundersøkelse blant fotballspillere i Qatar avdekket at nesten alle spil…

Forskningskonferanse i november

Den 7ende nasjonale forskningskonferansen innen muskelskjeletthelse går av stab…

NMF og PFF ønsker femårig utdanning

Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund ø…

Bedriftene taper 36 milliarder på korttidsfravær

Antall tapte årsverk på grunn av sykefravær som dekkes av bedriftene, utgjord…

Skulderoperasjon uten effekt

Kirurgisk behandling av inneklemt skulder virket ikke bedre enn placebo.

Skulderskader kan forebygges

Et ti minutters oppvarmingsprogram kan redusere risikoen for skulderskader blant…

Synstrøbbel kan gi vondt i nakke og skulder

To undersøkelser utført av masterstudenter viser økt smerteforekomst i nakke …

Normen oppdatert med GDPR-tilpasninger

Ny Norm for datasikkerhet i helsetjenesten er nå klar, men blir først gjeldend…

Behandling av subakromialt smertesyndrom i skulder

Konservativ behandling like effektivt som artroskopisk dekompresjon eller narrek…

Brudd mellom staten og fastlegene

Det er brudd i forhandlingene mellom Legeforeningen og staten om oppgjøret for …

Nytt kurs i henvisning til spesialist

Kurs i «Henvisning til spesialist» høsten 2018 er åpent for påmelding.

Dårlig prognose når kroniske smerter varer over flere år

Når smertene varer lenger enn ett år, øker sannsynligheten for at plagene vil…

Muskel- og skjelettlidelser på topp

Muskel- og skjelettsykdommer er vanligste årsak til sykefravær og uføretrygd,…

Første tverrfaglige retningslinjer ved hoftebrudd

En gruppe ortopeder, geriatere og anestesileger står bak de første norske orto…

Liten effekt av psykologisk terapi

Studier viser at psykologisk terapi mot kroniske smerter har liten og kortvarig …

Kortfilm om bekkenleddsmerter

Youtubefilm fra FORMI gir kunnskap og råd om smerter i bekkenleddet.

GDPR – dette bør du sjekke

Her er tipsene fra Direktoratet for e-helse om den nye personvernforordningen.

Medikamentkutt reduserte hodepine

Den mest effektive behandlingen av medikamentoverforbruk-hodepine var å kutte u…

Nye markører for leddgikt

Lege Hilde Haugedal Nordal har kartlagt hvilke proteiner som reflekterer sykdoms…

Bekkenleddsmerter forklart av FORMI

Ny informasjonsfilm om bekkenleddsmerter bygger blant annet på forskning fra Fo…

Ny bok om TMD

Manuellterapeut Elisabeth Heggem Julsvoll er redaktør og hovedforfatter av ny b…

Krever oppmerksomhet om rygg

Ledende ryggforskere krever at muskel- og skjeletthelse, og rygghelse spesielt, …

Stabilt sykefravær

Muskel- og skjelettsykdommer er klart viktigste årsak til sykefravær.

VR-trening mot kroniske ryggsmerter

Studenter ved UiB utvikler et virtuelt treningsprogram de mener kan hjelpe pasie…

Gro Camilla Riis er årets manuellterapeut

Under seminaret i Svolvær ble Gro Camilla Riis kåret til årets manuellterapeu…

Nytt æresmedlem i Manuellterapeutenes Servicekontor

Jostein Ellingsen ble under helgens seminar utnevnt til æresmedlem av Manuellte…

Live fra Svolvær!

Direkte video fra årets seminar i Svolvær

Nytt styre i Servicekontoret

Endringer i styrets sammensetning etter generalforsamling tordag 8. mars

Advokatråd på seminar

Medlemmer av Manuellterapeutenes Servicekontor får fri konsultasjon hos advokat…

Ny skulderstudie bekrefter gamle funn

Subakromiell dekompresjon ga ikke bedre behandlingsresultat enn narreoperasjon.

Mindre hodepine jo eldre man blir

Hodepine blir mindre hyppig jo eldre man blir, ifølge NTNU-forsker.

Sjekk ditt frikort

Første januar ble frikortsordningene under egenandelstak I og II automatisert. …

Manuellterapeut i OL

Der det fins toppidrettsfolk, fins det manuellterapeuter.

– Altfor mange friske får røntgenundersøkelser

To overleger ved UNN mener alt for mange skulderpasienter sendes til MR-undersø…

Rapporterer om positiv effekt

Første studie som beskriver manuellterapi for spedbarn med dysfunksjon i øvre …

Nevner ikke muskel- og skjelett

Psykisk helse og rus er helseministerens prioriterte områder. Muskel- og skjele…

– Ny operasjonsmetode ikke bedre

Standardbehandling ved avklemming av nerver i nakken er like bra som en ny, dyr …

Pasientinformasjon kan være på avveie

Det kan ikke utelukkes at pasientopplysninger er kommet på avveie i dataangrepe…

Ny statsråd for eldre og folkehelse

Åse Michaelsen fra FrP er statsråd for eldre og folkehelse i Erna Solbergs utv…

Kritiserer fastlegers henvisningspraksis

Riksrevisjonen: Fastleger sender ofte unødvendige og mangelfulle henvisninger.

Arbeidsforhold som fører til muskel- og skjelettplager

Ny rapport fra STAMI ser på sammenhenger mellom fysisk-mekaniske belastninger p…

– Ibuprofen kan skade menns hormonsystem

Unge menn fikk hormonbalanse som 70-åringer , ifølge ny dansk-fransk forskning…

«Raskere tilbake» avvikles

Midlene legges inn i de regionale helseforetakenes ordinære rammer.

–Større risiko for ryggsmerter for løpere med svake kjernemuskler

Ny studie viser at ryggsmerter etter løping kan reduseres ved statisk trening a…

– Ble lam etter behandling

Pasient hevder å ha fått ryggmargsskade etter nakkemanipulasjon. Saksøker fys…

Forskrift om behandlingsreiser

Regjeringen har fastsatt ny forskrift for behandlingsreiser til utlandet.

Endringer i lover og forskrifter

Oversikt over lov- og forskriftsendringer som trer i kraft på helse- og omsorgs…

Vil ikke forlenge IA-avtalen slik den er i dag

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ønsker ikke å forlenge avtalen …

Prøver ut primærhelseteam

Helseminister Bent Høie starter forsøk med sykepleiere på fastlegekontor.

Elektronisk beslutningsstøtte ga bedre henvisninger

Ny studie blant fastleger viser at kvaliteten på henvisninger kan bedres med sj…

Bortfall av krav til henvisning til fysioterapeut

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellter…

Gener er ikke alt

Gener har betydning for ryggvondt. – Men gener har relativt liten gjennomslags…

Pasientskader ga 190 millioner i erstatninger

Størst erstatningsutbetalinger etter behandling hos tannleger og leger i privat…

Ultralydkurs trinn 2 åpent for påmelding!

26.-27. januar avholdes Ultralydkurs trinn 2 i Oslo. Meld deg på i dag!

Økt fare for ADHD ved langtidsbruk av paracetamol i svangerskapet

Ny studie viser at bruk av det smertestillende legemiddelet paracetamol i 29 dag…

– Mange pasienter har for stor tro på MR-funnene

Nesten halvparten av pasientene vil la seg operere kun basert på MR-funn, selv …

Startskudd for påmelding

Servicekontorets seminar i Svolvær nærmer seg. Meld deg på nå!

Behandling av karpaltunnelsyndrom

Manuellterapi er like effektivt som kirurgi i behandlingen av karpaltunnelsyndro…

En av fire nordmenn har muskel- og skjelettplager

Forskere ved Oslo universitetssykehus og UiO ønsker å finne strategier for å …

Reviderte nakkeretningslinjer

APTA har revidert retningslinjene for undersøkelse og behandling av nakken.

Smerter i skuldre, nakke og/eller armer blant arbeidstakere

Norge ligger over EU-snittet når det gjelder muskelsmerter i skuldre, nakke og/…

Vil digitalisere helsetjenesten

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å fortsette arbeidet med å di…

Bollestad leder helsekomiteen

Olaug Bollestad, KrF, er ny leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Annonsering i lokalmedia

En avtale med Schibsted Media Group gir medlemmene adgang til lokalannonsering.

Tilbud på betalingsløsninger

Servicekontoret har inngått gunstige avtaler med Melin Medical og iZettle for s…

Norge nær toppen i sykefravær blant gravide

STAMI melder at smerter i nakke, rygg og bekken er høyt oppe blant årsakene ti…

Forskningsartikler om nakke og rygg

Amerikanske Physical Therapy har samlet en rekke forskningsartikler om behandlin…

NSAIDs bedre enn placebo

Cochraneoversikt konkluderer med at NSAIDs synes å være noe mer effektive enn …

Kronisk smertesyke har økt risiko for å dø tidlig

Ny britisk forskning viser at personer med kronisk utbredte smerter har økt ris…

Positiv effekt av trening på arbeidsplassen

Dansk studie viser at ansatte som trener sammen på arbeidsplassen, opplever min…

IA-rapport: Halvveis til sykefraværsmålet

Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, men ligger på det lavest…

Fritt rehabiliteringsvalg

Alle pasienter som har rett til rehabilitering, kan nå fritt velge mellom offen…

Muskel- og skjelett forårsaker mest produksjonstap

Ikke-dødelige sykdommer, som muskel- og skjelettplager, forårsaker mest tapt a…

– Dårlig journal er en fare for pasientsikkerheten

Tilsynssaker viser at journalføring ofte er mangelfull.

Vanligst med artrose i flere ledd

Ny norsk studie viser at en tredjedel av de som har artrose har det i flere ledd…

Manuellterapihenvisninger best i test

Henvisninger fra manuellterapeuter er signifikant bedre enn henvisninger fra and…